Błędy medyczne

Kancelaria od wielu lat zajmuje się dochodzeniem odszkodowań od szpitali i placówek medycznych w związku ze szkodami wyrządzonymi nieprawidłowym leczeniem, diagnozą lub przeprowadzonym zabiegiem.

Prowadzi sprawy zarówno na etapie polubownym , przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych jak również procesy karne i cywilne.

Walczymy dla naszych klientów o wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby bliskiej.

Pozwalamy na uzyskanie godziwej rekompensaty za ból i cierpienie, należnego zwrotu kosztów leczenia lub odpowiedniej renty związanej z pogorszeniem sytuacji finansowej lub rodzinnej.

Wynagrodzenie kancelarii w dużej mierze zależy od uzyskanego odszkodowania, dlatego też zależy nam na wyegzekwowaniu jak najwyższych kwot dla naszych klientów.

W przypadku, gdy wyrządzona krzywda wyczerpuje znamiona przestępstwa reprezentujemy interesy naszych klientów w procesach karnych zarówno jako pełnomocnik jak również oskarżyciel posiłkowy.