Obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji (zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i nieprowadzących działalności gospodarczej).

Oferta Kancelarii obejmuje pomoc w zakładaniu stowarzyszenia lub fundacji, rejestracji ich w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Pomagamy również w bieżącej obsłudze organizacji pozarządowych.