Marta Godula

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W 2004r. rozpoczęła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, którą ukończyła pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim w 2007 r.
Już w okresie studiów podjęła pracę w jednej z renomowanych kancelarii prawnych we Wrocławiu, gdzie zdobyła praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
W kwietniu 2009 r. została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu rozpoczynając również indywidualną praktykę radcowską. Ciągle podnosi swoje kwalifikację uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach z zakresu prawa. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Interesuje się prawem medycznym w szczególności reprezentując pokrzywdzonych błędami medycznymi, oraz w wypadkach komunikacyjnych. Prowadzi także sprawy rodzinne i spadkowe, oraz doradztwo dla placówek medycznych.

Agata Zytko-Życińska

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Doradztwo Personalne oraz Nowoczesna obsługa finansowo-księgowa małych i średnich przedsiębiorstw”, uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, mediacji, sądownictwa polubownego. Swoje doświadczenie zawodowe wywodzi między innym z wieloletniej pracy w jednej z renomowanych kancelarii prawnych we Wrocławiu. Specjalista od sprawa arbitrażu i mediacji. Pełniła również funkcję Prezesa Polubownego Sądu Gospodarczego przy CAUSA CONSULTING Sp. z o. o.

Specjalizuje się w zakresie dochodzenia odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych, odpowiada za alternatywne sposoby rozwiązywania sporów jak również doradztwo na rzecz instytucji społecznych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych.