Odszodowanie za szkody:

Szkoda na rzeczy

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentowania przedsiębiorców w procesach likwidacji szkód z umów ubezpieczenia oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.


Kancelaria stworzyła specjalny pakiet usług skierowany do podmiotów gospodarczych zajmujących się w szczególności naprawą blacharską pojazdów i najmem samochodów zastępczych na czas likwidacji szkody. Obejmuje on pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu szkody rzeczowej na pojeździe na etapie polubownym jak i sądowym.