Odszodowanie za szkody:

Szkoda na osobie

Dzięki doświadczeniu, jakie zyskaliśmy podczas wieloletniej działalności rynkowej proponujemy naszym Klientom poszkodowanym w wypadkach pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych.Na bazie uzyskanych informacji i dokumentów dokonujemy całościowej analizy sytuacji prawnej, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi i polubownymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym.


Mając na uwadze wysoki stopień skomplikowania spraw dotyczących szkód na osobie lub mieniu, oraz idącą za tym potrzebę posiadania rozległej wiedzy specjalnej posiłkujemy się współpracą z profesjonalnymi doradcami, w tym biegłymi z zakresu medycyny, kosztorysowania szkód komunikacyjnych, biegłymi z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych czy rzeczoznawcami majątkowymi.


Nasze wynagrodzenie to indywidualnie negocjowana z każdym Klientem prowizja, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i skomplikowania sprawy. Honorarium pobieramy po dokonaniu przez sprawcę lub ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Taka forma rozliczenia motywuje jeszcze bardziej nasz zespół prawników do rzetelnego, szybkiego zakończenia sprawy w postaci adekwatnej, wysokiej wypłaty kwoty odszkodowania.