Prawo medyczne

Kancelaria od wielu lat zajmuje się dochodzeniem odszkodowań od szpitali i placówek medycznych w związku ze szkodami wyrządzonymi nieprawidłowym leczeniem, diagnozą lub przeprowadzonym zabiegiem.
Prowadzi sprawy zarówno na etapie polubownym, przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych jak również procesy karne i cywilne.