Odszodowanie za szkody:

Odszkodowania

Dzięki doświadczeniu, jakie zyskaliśmy podczas wieloletniej działalności rynkowej proponujemy naszym Klientom poszkodowanym w wypadkach pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc osobom poszkodowanym w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania od wszelkich podmiotów odpowiedzialnych i zobowiązanych do naprawienia szkody.

Ofertę naszą kierujemy przede wszystkim do osób, które z uwagi na niedostateczną znajomość procedur i przepisów prawnych, a zwłaszcza brak czasu, nie mają możliwości osobistego występowania z roszczeniami w stosunku do podmiotów i organów odpowiedzialnych za powstałą szkodę.

Zespół naszej Kancelarii tworzą osoby od lat angażujące się w sprawy z zakresu odszkodowań za szkody na osobie oraz na mieniu. Bogate doświadczenie procesowe i znajomość praw rządzących branżą ubezpieczeniową pozwala nam pewnie poruszać się wśród przepisów regulujących odpowiedzialność deliktową i z zaangażowaniem świadczyć naszym klientom wsparcie prawne na szerokim polu.