18 grudnia 2018

warto poczytać Wrocław:

Lekarz oskarżony o narażenie pacjentki na utratę płodności uznany winnym. Sąd Okręgowy we Wrocławiu podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał za winnego lekarza, który bez zgody pacjentki wykonał zabieg kauteryzacji jajników. Skazał go na 10 tys. zł grzywny. Zdaniem sądu nie było wskazań medycznych do przeprowadzenia zabiegu, a jego wykonanie naraziło pacjentkę na utratę płodności. Sędzia Joanna Żelazny w uzasadnieniu wyroku zaznaczyła, że pokrzywdzona przyszła na zabieg laparoskopii, który miał mieć charakter głównie diagnostyczny, a oskarżony poszerzył zakres tego zabiegu i wykonał zabieg kauteryzacji przy braku medycznych podstaw do jego wykonania. Oskarżony naruszył reguły ostrożności, wymagane przy wykonywaniu zabiegu kauteryzacji, a w szczególności przy diagnostyce wskazującej na podstawy medyczne do przeprowadzenia tego zabiegu, czym naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci zdolności płodzenia - mówiła sędzia.