27 marca 2018

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawach o błędy medyczne

W dniu 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy, w powiększonym 7-osobowych składzie, podjął uchwałę o następującej treści:
“Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.”
Powyższą uchwałę należy uznać za przełomową m.in. w procesach o błędy medyczne. Do tej pory niesporne było prawo osób najbliższych do zadośćuczynienia za krzywdę w sytuacji, gdy wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć bliskiej im osoby (art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego).
Powyższa uchwała Sądu Najwyższego potwierdza zasadność objęcia ochroną praw osób najbliższych poszkodowanego, który żyje ale doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Osoby najbliższe poszkodowanego mają bowiem prawo m.in. do niezakłóconego życia rodzinnego, które zostaje naruszone poprzez uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia danej osoby np. podczas leczenia.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 roku – sygn. akt: III CZP 60/17.